Hội Thi kể chuyện theo sách năm 2017

Ngày 26/11/2017, Đội tuyên truyền măng non liên đội THCS Hiệp An đã tham gia hội thi kể chuyện theo sách huyện Đức Trọng với câu chuyện ” Đôi dép Bác Hồ”

IMG_1388 IMG_1390 IMG_1393