Hội khoẻ phù đổng cấp huyện

 

 

Ngày 02/12/2017, các vận động viên của trường Hiệp An đã tham dự giải hội khỏe Phù Đổng cấp huyện.

IMG_20171202_170418

IMG_20171202_142803

IMG_20171202_155140

IMG_20171202_162348