Hội nghị chi đoàn trường THCS Hiệp An 2018

Ngày 22/9/2018, chi đoàn thcs Hiệp An đã tổ chức hội nghị chi đoàn. Qua buổi hội nghị này, đã thông qua báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và nhiệm vụ cần thực hiện của năm 2018 – 2019.IMG_20180922_144116