Tết trồng cây 19/5/2018

Tết trồng cây đã trở thành truyền thống của nhân dân Việt Nam từ hơn nữa thế kỷ qua và càng có ý nghĩa hơn khi vấn đề môi trường được coi là một trong ba trụ cột của phát triển bền vững. Phong trào “Tết trồng cây” do Bác phát động ngày càng được nhân rộng, các thế hệ đi sau tiếp tục tiếp bước làm theo lời dạy của Bác, trồng thêm được nhiều cây xanh, bảo vệ, chăm sóc cây tốt làm cho đất nước thêm xanh, góp phần quan trọng vào việc cải thiện môi sinh, bảo vệ môi trường đồng thời giúp nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng và lợi ích to lớn đối với kinh tế, quốc phòng, môi trường, sức khỏe của nhân dân qua việc trồng cây gây rừng.

Hòa chung không khí với cả nước, tuổi trẻ trường THCS Hiệp An cũng đã tham gia lễ phát động Tết trồng cây và thực hiện trồng cây phân tán.IMG_20180519_085225 IMG_20180519_085234_BURST1 IMG_20180519_085248 IMG_20180519_085254 IMG_20180519_085255 IMG_20180519_085304 IMG_20180519_085309 IMG_20180519_085347 IMG_20180519_085356 IMG_20180519_085537  IMG_20180519_085557 IMG_20180519_085617